Bài tập dung dịchThứ 2, 23/05/2011 | 21:55:29 PM

BÀI TẬP DUNG DỊCH LUYỆN BƯỚC ĐẦU

Bài 1:Tính pH của dung dịch HF (C = 0,01M) . chú ý HF còn có cân bằng tạo phức HF2-.Biết Ka(HF) = 10-3,17; Ka(2HF ↔ H+ +  HF2-) = 10-2,58

Bài 2: Hãy tính nồng độ của dung dịch H2SO4 sao cho pH của dung dịch bằng 2. Biết pKa = 2

Bài 3: Tính pH của dd NaF 0,05M. Biết Ka(HF) = 10-3,17; Ka(2HF ↔ H+ +  HF2-) = 10-2,58.

Bài 4: Tính pH của các dung dịch sau:

a/ Axit benzoic C6H5COOH 0,001M

b/ Đimetylamin (CH3)2NH 0,02M

c/ dung dịch đồng thời NaOH 10-4M và NaNO2 0,1M

d/ dung dịch chứa NH3 C1 = 0,1M và CH3COONa C2 = 0,1M.

Biết pKa(C6H5COOH) = 4,2; pKa((CH3)2NH) = 10,87; Ka (HNO2) = 5,13.10-4; Ka (CH3COOH) =Kb(NH3)= 10-4,76.


 

lich

Về trang trước   Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc ( 0 bình luận )

Gửi bình luận