Đề thi học sinh giỏi cấp trường 11Chủ nhật, 09/01/2011 | 09:21:44 AM

SỞ GD&ĐT LẠNG SƠN           KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 11

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN                     NĂM HỌC 2009-2010

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

                                             MÔN : HÓA HỌC

                     Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

 

Câu 1:(3,25 điểm)

  1. Nguyên tử của nguyên tố X có điện tích hạt nhân bằng +41,652.10-19 C; nguyên tử của nguyên tố Y có khối lượng bằng 1,8.10-22 gam. Xác định X, Y và dựa trên cấu hình electron, hãy cho biết ( có giải thích) mức oxi hóa bền nhất của X và Y trong hợp chất.
  2. Hãy cho biết cấu trúc hình học của hợp chất phân tử sau: ( nêu rõ trạng thái lai hóa của nguyên tố trung tâm)

             PtCl42-, [Ni(CN)4]2- , SF6 , [FeF6]3- , PtCl62- , [Fe(CN)6]4-

  1. Nung FeS2 trong không khí , kết thúc phản ứng thu được một hỗn hợp khí có thành phần : 7% SO2 , 10% O2 , 83% N2 theo số mol. Đun nóng hỗn hợp khí trong bình kín ( có xúc tác) ở 800K, xảy ra phản ứng:

                   2SO2   + O2       2SO3        Kp = 1,21.105 .

a)      Tính độ chuyển hóa (% theo số mol) SO2 thành SO3 ở 800K, biết áp suất trong bình lúc này là 1 atm, số mol hỗn hợp khí ban đầu ( khi chưa đun nóng) là 100 mol.

b)      Nếu tăng áp suất lên 2 lần, tính độ chuyển hóa SO2 thành SO3, nhận xét về sự chuyển dịch cân bằng.

Câu 2: (3,25 điểm)

1.      Viết tất cả các loại đồng phân ( cấu tạo ,cấu trúc ) của anken có công thức phân tử C6H12 và gọi tên theo danh pháp IUPAC.

2.      Công thức đơn giản nhất của axit cacboxylic thuần chức mạch thẳng (A) là (CHO). 1 mol A tác dụng hết với NaHCO3 giải phóng 2 mol CO2. Dùng P2O5 tách loại nước ta thu được chất (B) có cấu tạo mạch vòng.

a)      Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A theo 2 cách.

b)      Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi:

* Cho chất ( A) tác dụng với dd KMnO4 loãng lạnh thu được sản phẩm hữu cơ D.

                    * Oxi hóa hơi benzen thu được chất B.

Câu 3:( 3,0 điểm)

  1. Khử ion Fe3+ bởi Cu. Viết phương trình phản ứng xảy ra trong pin khi phản ứng trong pin đạt trạng thái cân bằng.
  2. Tính nồng độ các chất còn lại trong các dd khi pin phóng điện hoàn toàn ( giả sử nồng độ các chất trước phản ứng đều bằng 0,010 M)
  3. Sức điện động của pin sẽ tăng hay giảm nếu:

Ø      Thêm một ít KI

Ø      Thêm ít NH3

         Vào dd ở cực đồng ( dd A)

Ø      Thêm một ít KMnO4( môi trường axit)

Ø      Thêm ít NaF

Ø      Thêm ít NaOH

          Vào dd ở cực sắt (III) ( dd B).

Câu 4:(3,25 điểm)

  1. Từ nguyên liệu ban đầu là metan và các chất vô cơ, xúc tác cần thiết, viết phương trình phản ứng điều chế chất có CT sau: CH3-CH(COOH)2 ( axit metyl malonic)
  2. Sắp xếp (có giải thích) các chất sau theo chiều:

a)      Tăng dần tính bazơ ( trái → phải):

      p- CH3-C6H4-NH2;  p-NO2-C6H4-NH2 ;  p-Cl-C6H4-NH­2;  C6H5 –NH2;  CH3NH2

b)      Tăng dần tính axit ( trái → phải):

C6H5-OH;  C6H5CHO;  p-NO2-C6H4-OH;  HCOOH;   CH3COOH.

Câu 5:(3,75 điểm)

Hỗn hợp bột A gồm 3 kim loại Mg, Zn, Al. Khi hòa tan hết 7,539 g A vào 1 lít dd HNO3 thu được 1 lít dd B và hỗn hợp khí D gồm NO và N2O. Thu khí D vào bình dung tích 3,20 lít có chứa sẵn N2 ở 0ºC và 0,23 atm thì nhiệt độ trong bình tăng lên đến 27,3°C, áp suất tăng lên đến 1,10 atm, khối lượng bình tăng lên thêm 3,720g.

        Nếu cho 7,539g A vào 1 lít dd KOH 2M thì sau khi kết thúc phản ứng khối lượng dd tăng thêm 5,718 g.

      Tính thành phần %khối lượng mỗi kim loại trong A.

Câu 6:(3,5 điểm)

  1. Cho CH2=C- CH3 vào dd axit HBr có hòa tan NaCl , CH3OH.

                   |CH3

  Có thể tạo ra những sản phẩm nào ? Giải thích bằng cơ chế phản ứng.

  1. Khi cho propen tác dụng với clo (ở 500ºC) theo tỉ lệ mol 1:1; ngoài sản phẩm chính còn thu được một lượng nhỏ hexa-1,5-đien. Giải thích bằng cơ chế phản ứng.

              

----------------------------------------HẾT---------------------------------------------

 

                 Lưu ý: Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn.

 

 

lich

Về trang trước   Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc ( 0 bình luận )

Gửi bình luận